Er is dan ook een fundamenteel verschil tussen 'bijna getrouwd zijn' - dus ongetrouwd zijn!
Want Ouweneel spreekt in zijn boek gemeenteleiders heel direct aan.
Essentieel in het zoeken van een weg hoe om te gaan met tucht is de hartsgesteldheid van de persoon die gezondigd heeft.Als ervaringsdeskundige was ik nieuwsgierig naar het hoofdstuk over homoseksualiteit.Leviticus 18:22; 20:13 en Rom.Ouweneel noemt het zelf 'zware kost' die hij aansnijdt en hij doet dat met angst en beven, zegt hij.Volgens Ouweneel is dat geheel onterecht.Een rode draad door het boek is dat de Bijbel uitsluitend over legitieme seks spreekt als deze binnen het huwelijk geregistreerde zedendelinquenten 60631 plaatsvindt, elke andere seksuele relatie wijst de Bijbel.Bij ons heeft de overheid het 'alleenrecht' op de huwelijkssluiting, en dat betekent dat niemand het recht heeft iets een huwelijk te noemen wat niet door de overheid gesloten.
Trouwen met een ongelovige kan niet.
Een ander voorbeeld dat aangeeft dat seks bijbels gezien uitsluitend binnen het huwelijk hoort, vinden we in 1Korinthiërs7:1,2: U zegt dat het goed is dat een man geen gemeenschap met een vrouw heeft.Behalve 'seks voor het huwelijk' en 'samenwonen' behandelt hij op deze manier het hele gebied van seksualiteit, huwelijk, echtscheiding en hertrouwen, homofilie, gemengde huwelijken ongelijk span en seksueel misbruik.Video, neuken NA DE, vergadering, voorbeeld 17:00, voorbeeld 17:38.De tips zijn heel aardig voor de eerste beginnende fase.Biblion Boekrecensie door Biblion De Bijbel spreekt positief over seks en seksualiteit en dat kan ook niet anders, want elk mens is geschapen als een door en door seksueel wezen.Te vaak heeft in het gemeentelijke leven tucht moeten plaatsmaken voor pastoraat.Alle onderwerpen benadert hij vanuit een Schriftgelovig standpunt, waarbij hij onderscheidend leest en rekening houdt met de voortgaande openbaring in de Schrift.De paardenrace is ook geschikt om te doen na een pauze.In het boek Seks in de Kerk houdt auteur Willem Ouweneel een pleidooi voor de rechtmatigheid van kerkelijke tucht bij seksuele zonden.Het boek is in eerste instantie geschreven voor oudsten, voorgangers, pastoraal werkers en andere leiders.Positief is ook de Nederlandse taal; er is weinig geschreven over zakelijk tekenen in de moerstaal.


[L_RANDNUM-10-999]