We brengen u geen kosten in geslacht meetup nyc rekening voor opgevraagde gegevens als er sprake is van een vermoedelijke fout in uw rekening.
11.7 Wat zijn de vereisten voor bewijs van levering?
Toegangsrechten in het algemeen.Als u uw apparaat kwijtraakt, datingsite licht verstandelijke beperking moet u ons daar direct van op de hoogte stellen en moet u uw apparaat verwijderen uit de instellingen in uw PayPal-rekening.Als u geen voorkeursbetaalbron heeft geselecteerd, of als uw voorkeursbetaalbron niet beschikbaar is, zal PayPal uit de volgende bronnen, in de volgende volgorde en voor zover deze beschikbaar zijn, e-geld voor uw saldo verkrijgen ter dekking van uw betaalopdracht:.U kunt het risico op terugboekingen van uw bankrekening beperken door de criteria in het PayPal Verkopersbeschermingsprogramma en de richtlijnen voor verkopers in 'Veilig handelen' te volgen, dat via de meeste pagina's van de PayPal-website toegankelijk.Als de transactie op deze pagina wordt vermeld als in aanmerking komend, is bescherming van toepassing bij claims inzake ongeautoriseerde betalingen en niet-ontvangen objecten.Een dergelijk verzoek kan, zonder beperkingen, onder andere bestaan uit verzending naar ons van legitimatiebewijzen per fax, e-mail of op andere wijze."Gecontroleerd" betekent dat u onze controleprocedure heeft doorlopen zodat uw identiteit bij PayPal is bevestigd.Niets in deze paragraaf 9 weerhoudt u ervan derden toe te staan namens u bepaalde stappen te ondernemen, zoals uiteengezet in paragraaf.9, in overeenstemming met de voorwaarden van hun vergunning en het toepasselijk recht.Luxembourg B 118 349) heeft een licentie verkregen als een Luxemburgse kredietinstelling zoals gedefinieerd in artikel 2 van de gewijzigde wet van op de financiële sector (de "wet en valt onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier, met vestigingsadres in L-2449.Niets in deze Overeenkomst beperkt onze aansprakelijkheid ten gevolge van fraude, frauduleus gedrag, grove nalatigheid of bewust wangedrag bij overlijden of persoonlijk letsel door onachtzaamheid van een van onze medewerkers of onderaannemers of voor zover deze beperking of uitsluiting niet is toegestaan door de toepasselijke.We zullen: elke terugbetaalde of geweigerde betaling snel terugstorten op uw rekening of, indien van toepassing, uw oorspronkelijke betaalbron (in sommige gevallen kunnen we in plaats daarvan besluiten om het geld niet af te schrijven van uw oorspronkelijke betaalbron) en elke betaling die niet.Meer informatie over wat we bedoelen met savo staat in paragraaf.8.
Als voor uw betaling valutaomrekening door ons vereist is, wordt de uiteindelijke wisselkoers (inclusief valutawisselkosten) bepaald en toegepast (overeenkomstig paragraaf.2) op het moment dat de webwinkel uw betaling verwerkt en de transactie voltooit.
"Terugboeking" betekent het betwisten van een betaling van een koper direct bij zijn kaartuitgevende instantie of creditcardmaatschappij.
U kunt de permanente autorisatie met betrekking tot elke kaart stopzetten door de desbetreffende kaart in uw Rekeningprofiel te verwijderen als betaalbron.
15.6 Volledige Overeenkomst en rechten van derden.U bent verantwoordelijk voor alle terugboekingen, claims, kosten, boetes, straffen en overige gevallen waarbij PayPal, een PayPal-gebruiker of derden aansprakelijk worden gesteld ten gevolge van uw gebruik van de Services en/of een overtreding van deze Overeenkomst door.4.7 Uitgestelde transactie webwinkel.Dit bedrag is geen e-geld, wordt niet als deel van uw saldo beschouwd en is niet in te wisselen voor contant geld.Onze relatie met.1 PayPal is slechts een aanbieder van betaalservices.Als u een klacht over ons heeft, kunt u deze indienen door contact op te nemen met: Europees Consumenten Centrum ( ECC-Net ).Als u de ontvanger bent van een betaling die door een klant is verricht ( "Ontvanger van de betaling" vergoeden we u een bedrag voor claims en terugboekingen als klanten de betreffende sex prive huis eis baseren op de volgende redenen: Een terugboeking wordt van u geëist wegens.PayPal kan op basis van uw machtiging en na ontvangst van instructies van de webwinkel betreffende het uiteindelijke bedrag van de betaling, alle bedragen overmaken (afhankelijk van het maximumbedrag dat is ingesteld en aan PayPal is doorgegeven voor de betreffende betaling.Als deze service aan u wordt aangeboden en u ervoor kiest om hier gebruik van te maken, zijn de Voorwaarden van PayPal Achteraf Betalen van toepassing.Klachten in verband met deze Overeenkomst of de levering van onze Services die niet op een andere manier kunnen worden opgelost, kunt u voorleggen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.PayPal behoudt zich het recht voor om kosten te berekenen om u aanvullende informatie te bieden of om de transactiegeschiedenis en overige informatie over kosten op een andere manier aan te bieden.Geschillen tussen u en PayPal met betrekking tot onze Services kunnen op elk gewenst moment aan de Klantenservice worden gemeld via de link 'Stuur ons een e-mail' op de pagina ' Contact met ons opnemen ' of via het betreffende telefoonnummer dat op de PayPal-website(s).Als u een vooraf goedgekeurde betaling wilt annuleren, logt u in op uw rekening, gaat u naar het tabblad Instellingen en klikt u vervolgens in het gedeelte Betaalinstellingen op 'Vooraf goedgekeurde betalingen' en volgt u de instructies voor het annuleren van de betaling.


[L_RANDNUM-10-999]