De stad ligt op de linkeroever van.
Terwijl West-Europa inclusief Groot-Brittannië in de 5e eeuw overspoeld wordt door niet-christelijke Germaanse volkeren, kan het Oost-Romeinse Rijk zich handhaven.
Ook staat er een fabriek van onder meer toiletpapier, maandverband en zwangerschapstesten.
Het Frankische Rijk sluit zich daarmee aan bij het christendom.De Kruistochten tegen de katharen beginnen in 1209 en gaan door tot de katharen helemaal uitgeroeid zijn (1329).Radbertus Paschasius stelt dat brood en wijn wezenlijk veranderen in het lichaam van Christus.885) wordt de Slavische liturgie door hun leerlingen wel succesvol geïntroduceerd onder de Serviërs en Bulgaren.Zij stelt drie mogelijke straffen in: het interdict de excommunicatie of grote ban ( excommunicatio maior ) de kleine ban ( excommunicatio minor ) In de 11e eeuw worden verscheidene kathedralen en kerken gebouwd, onder meer de dom in Spiers, Mainz en in Worms.Het werk bestond toen uit vier boekdelen, met in totaal 80 hoofdstukken.Vanaf 862 proberen de broers Cyrillus en Methodius, afkomstig uit de oosterse kerk, de liturgie in de Slavische volkstaal te introduceren in het Groot-Moravische Rijk (ongeveer het huidige Tsjechië, Slowakije en Hongarije ) terwijl in dit gebied al eerder door westerse zendelingen de Latijnse liturgie.De Rooms-Katholieke Kerk was oorspronkelijk de kerk van West-Europa.Ze werd vór het schisma van 1054 westerse Kerk genoemd die domineerde in het Latijnsprekende West-Romeinse Rijk.
De standpunten van de Griekse kerkvader Johannes Damascenus, onder bescherming van de kalief van Damascus, zijn hierover het vermelden waard.
Het was niet zo dat Arius de Drie-eenheid als zodanig in twijfel trok, maar wel kantte hij zich tegen de uiteindelijke formulering over de Drie-eenheid zoals is vastgelegd in de Geloofsbelijdenis van Nicea.
De tweede abt van Cluny, Odo (abt van 927-941 verscherpt de orderegels.Augustinus verdedigt er het christendom tegenover heidense beschuldigingen en geeft een visie op kerk en staat die eeuwenlang anderen heeft geïnspireerd.Abdij van Cluny In deze eeuw ontstaat vanuit de kloosters hervorming en opleving.Christus is én persoon, in wie de goddelijke en menselijke natuur - op een voor ons onbegrijpelijke wijze - verenigd.Tijdens de Bartholomeusnacht in 1572 werden duizenden Hugenoten vermoord.De weigering van Paus Martinus I om dit te doen leidde tot zijn verbanning.De grote "Encyclopédie" samengesteld door Diderot en d'Alembert verschijnt.Tegenover Radbertus Paschasius staat de monnik Ratramnus van Corbie (850).De directe aanleiding daartoe waren de geschillen over enerzijds de pauselijke autoriteit en anderzijds de " filioque -doctrine".Tijdens deze beeldenstorm kwam de reactie op het smeekschrift: De nieuwe leer werd op 23 augustus 1566 toegestaan in alle plaatsen waar voor die tijd al bijeenkomsten van de nieuwe leer gehouden waren.Hoewel kritiek op de christelijke kerk een verschijnsel van alle eeuwen is sinds het ontstaan van het christendom, seks op eerste date doom relatie markeert de verlichting het ontstaan van kritiek op het christendom als zodanig.Mainz ligt op de 50e breedtegraad noorderbreedte.Een uitzondering hierop vormen de Thomaschristenen in India die in 1599 onder druk van de Portugese kolonisten overgingen van de Assyrische Kerk van het Oosten naar de Rooms-Katholieke Kerk.In 1584 werd dit initiatief de kop ingedrukt, en de katholieke godsdienst weer als de staatsgodsdienst hersteld.Ratramnus dacht bij de eucharistie aan Christus' mystiek lichaam dat iets anders is dan zijn historische lichaam en dat op geestelijke wijze wordt ontvangen.


[L_RANDNUM-10-999]