datum 3 geslacht

Vreemde woorden (Fremdwörter) Veel woorden uit het Latijn of Grieks zijn vrouwelijk: uitgangen -enz, ie, -ur, -ion, -ik (deze niet altijd - tät : die Konferenz, die Demokratie, die Zensur, die Situation, die Politik, die Immunität.
Nl Buddys zijn over het algemeen van hetzelfde geslacht en geen familie van elkaar.
English Translation, more meanings for geslacht sex noun propriete viticole bio a vendre bordelais seks, sekse, sexe, kunne gender noun geslacht genus noun soort, klasse race noun race, ras, wedstrijd, wedloop, loopbaan generation noun generatie, voortbrenging, voortplanting family noun familie, gezin, huis, huisgezin, huishouden carcase noun karkas, romp, lijk, geraamte, beest.
Meervoud, in het meervoud krijgen alle zelfstandig naamwoorden ' die' als bepaald lidwoord.
Die Mutter moeder vrouwelijk persoon die Ärztin (vrouwelijke) dokter vrouwelijk persoon die Katze poes vrouwelijk dier die Tass e (thee)kopje woord eindigend op -e die Lehrer in lerares woord eindigend op -in, vrouwelijk persoon die Bäcker ei bakkerswinkel woord eindigend op -ei die Frei heit.Nl Het gaat onder andere om zijn losprijs voor Adams oorspronkelijke overtreding, zodat niemand in het menselijk geslacht verantwoordelijk wordt gehouden voor die zonde.8 Een andere universele gave is de opstanding uit de dood van iedere man, vrouw en kind die leeft, heeft geleefd.(afgeleid van de stam van een werkwoord).De letters van het alfabet : das A, das.First of all, I'm a beginner in what concerns C Razor,.Bij deze woorden: das niet het en het niet das Deze woorden zijn in het Duits onzijdig maar niet in het Nederlands de auto das Auto de baby das Baby de belevenis das Erlebnis de bonbon das Bonbon (zuurtje) de boot das Boot de datum das Datum.Let op: woorden bestaand uit de stam van een werkwoord zijn overwegend mannelijk (der Ra t).Jahrhunderts samt (3e.) seiner Bevölkerung.Voor vrouwelijke woorden, zie: p?pag99 Onzijdig: das/ein veel Nederlandse het-woorden (onzijdig) die sterk lijken op de Duitse vertalingen.I want to make a 'DropDownListFor' for the genders with a 'List' but the problem is that I get the errormessage as described in the title.Nl De Israëlitische stam die van Jozefs zoon Manasse afstamde en uit zeven geslachten bestond.
Das heutige Amsterdam und seine Bewohner.
Voor vrouwelijke woorden, zie: p?pag99 tip: Als je er met de onderstaande regels niet uitkomt, is het verstandig om een woordenboek (online: zie bij 'Links te gebruiken.Nl Is hij niet het verkeerde geslacht om een verdachte te zijn?Veel gebruikte vrouwelijke woorden met uitgang -t (Sommige zijn ontstaan uit werkwoorden.Uitzonderingen: das Spiel (het spel die Bahn (sich einen Weg bahnen die Schuld (schulden: verschuldigd zijn die Geduld (dulden: gedogen die (Aus)schau, (die Wahl (wählen: kiezen die Qual (quälen: pesten, martelen Das Verbot (verbieten) en enkele vrouwelijke woorden met de uitgang -t (zie onder).Onzijdig: das Gesetz, das Netz.Er zijn in de Duitse regels bepaalde overeenkomsten met Nederlandse regels,.n.De namen van bomen (eindigen vrijwel allemaal op -e die Linde, die Birke, die Tanne.Das Berlin der 30er Jahre und sein Kabarett (das).Die Hunde die Wohnungen die Menschen, hoofdregels voor het enkelvoud, mannelijk: der/ein mannelijke personen en dieren dagen maanden jaargetijden windrichtingen (en 'weerwoorden der Sturm, der Regen, der Schnee) automerken uitgangen: -er, -en, -ismus, -ling, -tz der Vater vader mannelijk persoon der Fahrer chauffeur mannelijk persoon.

Here is my code: Model namespace Hoofdstuk5_ewModels public class StudentViewModel public string Geslacht get; set; Controller namespace Hoofdstuk5_ntrollers public class StudentController : Controller / GET: Student/Index public ActionResult Index return View / GET: Student/Index HttpPost public ActionResult Index(string groep) slacht new List SelectListItem new SelectListItem.
Nl En de commissie voor onderzoek van de hoofdstroom van geslacht in het leger is weer geopend.
The second 'DropDownListFor' works, but the first and third has to be from the controller, but it doesn't work and I don't know why?

[L_RANDNUM-10-999]