Deze gesprekken kunnen plaatsvinden tussen gebruikers onderling en tussen gebruikers en fictieve profielen (zogenaamde ChatPals).
D Support behoudt zich het recht voor Content, memberprofielen of andere members te verwijderen, echter dat garandeert niet dat D Support al het offensieve materiaal kan verwijderen.
Wijzigingen D Support past deze privacyvoorwaarden mogelijk van circuit velo vignoble bordelais tijd tot tijd aan.
Opzeggen en einde Lidmaatschap Member is gerechtigd zich per direct, zonder opgave van redenen, af te melden voor het Lidmaatschap.Bezoeker dient zich te realiseren dat alle kosten van procederen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, kunnen komen.Bezoeker dient deze melding te ondertekenen en te verzenden naar de Auteursrecht Agent van D Support via het account van Member op de Website, dan wel door (als niet-member) gebruik te maken van de contactgegevens van D Support.Voorts heeft u het recht om D Support te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking.In het laatste geval wordt de Member duidelijk gewezen op de toepassing van de gewijzigde Voorwaarden.D Support controleert of beheert het Bedrijf of de Diensten van het Bedrijf niet.R60: Plakbrug zonder preparatie: 130,- R61: Plakbrug met preparatie: 155,- R65: Toeslag voor elk volgend brugdeel in hetzelfde tussendeel: 80,- R78: Aanbrengen schildje (facing) van tandkleurig materiaal zonder preparatie: 110,- R79: Aanbrengen schildje (facing) van tandkleurig materiaal met preparatie: 110,- Implantaten in een betande kaak inclusief.Door de Website te gebruiken aanvaardt Bezoeker gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en de - privacy.C85: Weekendbehandeling, c86: Avondbehandeling, c87: Nachtbehandeling, kaakgewrichtsbehandeling (gnatologie) (G-codes).Op hem passen gedurende een hele maaltijd in een restaurant voor volwassenen.Algemene bepalingen, deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan de Website, elk aanbod van D Support tot de levering van Diensten en ieder tot stand gekomen Lidmaatschap.Ideeën indienen D Support en haar werknemers aanvaarden geen ongevraagde ideeën, met inbegrip van maar niet beperkt tot ideeën met betrekking tot processen, technologieën, productverbeteringen of productnamen.Het bepaalde in deze Voorwaarden dat door de aard of strekking ervan, bestemd is om ook te gelden na beëindiging van het Lidmaatschap, zullen na de beëindiging daarvan volledig van kracht blijven.
Garantie en vrijwaring Website bevat software waarmee Member in contact kan treden met andere gebruikers en het Bedrijf.
Scoor vandaag nog een date!
Member dient BIJ zijn interacties MET andere members OF HET bedrijf voorzichtig TE handelen EN zijn gezonde verstand TE gebruiken.
Voor zover de aangeschafte Credits binnen de bedoelde bedenktijd zijn verzilverd, vervalt het recht van ontbinding ten aanzien van de verzilverde Credits, mits: de nakoming van de betaalde Diensten is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Member; en de Member heeft verklaard afstand.Gebruiksrecht Mits de Member aan alle in het aanbod gestelde (betalings)voorwaarden heeft voldaan, verleent D Support de Member een persoonlijk, niet-exclusief, herroepbaar en een beperkt gebruiksrecht (licentie) voor toegang tot en het gebruik van Website.Bovendien kunt u, indien en voor zover u wilt dat D Support uw IPG uit haar databases verwijdert, contact met D Support opnemen.D Support is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de Diensten van het Bedrijf, enige Bedrijfscontent of enige fout of tekortkoming met betrekking tot het tonen van Bedrijfscontent.Welke Non-IPG verzamelt D Support Wanneer u gebruik maakt van de Website, kan D Support Non-IPG van u verzamelen, zoals uw IP-adres, postcode, geslacht, browsergeschiedenis, zoekgeschiedenis, registratiegeschiedenis, interacties met de Website, gebruiksinformatie, locatie, verwijzende URL, browser, besturingssysteem, datagebruik, dataoverdracht en uw internet serviceprovider.Hosts zijn OOK bedoeld OM DE activiteiten VAN gebruikers, communicatie EN content TE controleren OM TE garanderen DAT deze voorwaarden worden nageleefd.Tickets kosten 5 voor studenten, en 7 voor volwassenen.Deze aanvraag ontvangt u van de tandarts en kunt u vervolgens naar ons opsturen.Het volgende is niet toegestaan: Content die is gemaakt om geschikt te lijken voor gezinnen, maar thema's voor volwassenen bevat, waaronder seks, geweld, vulgariteit of andere afbeeldingen van kinderen of personages die bij kinderen populair zijn, die niet geschikt zijn voor een algemeen publiek.Member garandeert bij het plaatsen van Content op de Website dat hij de rechtmatige eigenaar van de Content is of anderszins rechtmatig gebruiker is van de Content.

Bezoekers die zich niet als Member registreren zijn aldus ook gebonden aan deze Voorwaarden.
Mocht de Bezoeker in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan zijn D Support.q.
Gebruik van de Diensten HET gebruik VAN diensten door member IS volledig OP eigen risico VAN member.

[L_RANDNUM-10-999]