Een karakteristiek voorbeeld echter wordt geleverd door het denken over de mitrailleur, het wapen dat een centrale rol speelde in de discussie over wat de beslissende factor in de overwinning bij een oorlog was: vuurkracht, zoals de Boerenoorlog scheen te hebben aangetoond, of toch nog.
Dit echter alleen indien de door hen geventileerde kritische, dan wel ondersteunende opvattingen van belang of exemplarisch waren voor de koers die het hoofdbestuur voer of zou gaan varen.
In tegenstelling tot de te onderscheiden oorlogen, is het fenomeen oorlog op zich, tot op heden nog nauwelijks bestudeerd.
Voor onderzoek naar een humanitaire organisatie, een organisatie die gewonde soldaten helpt en de looptijd voor ee obligaties zegt zo de vrede te bevorderen, een organisatie die claimt niet te kijken naar ras, nationaliteit, politieke overtuiging of geloof, een organisatie die zich beweegt in het 1 Dit blijkt bijvoorbeeld.
Bovendien zijn er aanwijzingen dat de wel aanwezige notulen uit de oorlogstijd niet altijd even gewetensvol zijn opgesteld.Verspijcks Het gratis erotische contactadvertenties voor homo Nederlandsche Roode Kruis.Voor sir Douglas Haig en de zijnen was oorlog een massaal uitgevoerd gevecht van man tegen man en doden een persoonlijke en geen machinale actie.Pruisen ging als eerste hiertoe over en zijn militaire succes in 1870 deed de overige Europese landen volgen.2 Zij die bovenstaand gedachtengoed aanhingen werden, als antipoden van de pacifisten, de bellicisten genoemd.Na de Frans-Duitse oorlog (1870-1871) zou de persoonlijke dienstplicht echter aan een indrukwekkende opmars beginnen.4 De militaire leiders gingen meer en meer het leger als een zelfstandig lichaam van de staat zien.Wat lag er daarna meer voor de hand dan er nog tien jaar aan vast te plakken en - te zamen met de elders behandelde Atjeh-oor- log -1 dè test-case voor het Nederlandsche Roode Kruis (NRK) in het onderzoek te 1 Leo van Bergen, Voor.187-193, passim; Jeanne Guillermand.a., Ferdinando Palasciano, la passion de la chirurgie, in: Durand, Meurant,.w.,.Ter nagedachtenis aan Theo, Ton en Johan Inhoudsopgave Inleiding 9 Het onderzoek 9 - De geschiedschrijving en de militaire geneeskunde 10 Oorlog en geneeskunde 15 Het gezicht van de oorlog 15 - De oorlogsbeweging 19 - De militaire geschiedenis van Nederland 20 - Arts.Dit had slagen tot gevolg die geen dagen, zoals in Napoleons tijd, maar weken of nog langer duurden en frontlinies die niet in enkele, maar in tientallen of honderden kilometers moesten worden uitge- drukt.1 Nationalisme werd in de tijd waarin de soevereine staat de bepalende.100 bakermat van de koloniale overheersing en leverde daar de legitimatie voor.
Dit vermag het algemene beeld echter niet te verstoren.
Verdoorn,.w., deel II,.
Desertie was daardoor, in ieder geval vergeleken met de oude huurlegers, een te verwaarlozen factor geworden.Metz, Medizin und Krieg onder redactie van Johanna Bleker en Heinz-Peter Schmiedebach, Peter Riedessers Militär und Medizin, en, in alle bescheidenheid, Waarde generaal: voelt u zich wel goed?Links im Flügel Blinde und Lungenschüsse, Beckenschüsse, Gelenkschüsse, Nierenschüsse, Hodenschüsse, Ma- genschüsse.Tevens bleek dat de openingsvraag alleen verantwoord kon worden beantwoord, indien tot de oorsprong van het internationale Rode Kruis in de jaren zestig van de vorige eeuw teruggegaan zou worden.Eén jaar voor Dunant zijn plannen lanceerde, stierven soortgelijke gedachten, onafhankelijk.Medische en sociale zorg van oorlogsslachtoffers in de geschiedenis van Europa.Origineel is die gedachte niet, zeker niet van mij, maar ook niet van MacDonald.Den Hertog, De militair geneeskundige verzorging in Atjeh, Amsterdam 1991;.Zwei Leute sterben an Wundstarrkrampf.Waarom voerde een deel van de Nederlandse vredesbeweging in het begin van de jaren dertig actie tegen de nationale Rode Kruis-vereniging?Het nadeel van deze voorkeur is wel dat de instemmende geluiden of kritische kanttekeningen van afdelings-bestuurders, persoonlijk blijven.Nederlandse geneeskunde in de archipel, Amsterdam 1989,.Als zij al wordt vermeld, wordt op kritiek op het Rode Kruis vrijwel nooit serieus ingegaan.


[L_RANDNUM-10-999]