lokale slakken lidmaatschap annuleren

Content die van Gezinsleden wordt gedownload of met een inwisselcode wordt aangeschaft, is niet onderworpen aan Vraag om te kopen.
Apple is niet verantwoordelijk voor verliezen als gevolg van een ongeoorloofd gebruik van uw Apple.
Onze Diensten zijn beschikbaar voor uw gebruik in het land waar u verblijft Land.Gehuurde Content kan op én apparaat tegelijk worden bekeken, moet binnen de 30 dagen worden afgespeeld en binnen 48 uur na het begin van het afspelen voltooid zijn (deze periode wordt niet verlengd door het stoppen, pauzeren of herstarten van het afspelen).U erkent en aanvaardt dat Apple een externe begunstigde is van de Standaard Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers of de Aangepaste Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van elke App van Derden en daardoor een dergelijke overeenkomst kan afdwingen.Apple IS niet aansprakelijk voor gegevenskosten diunt oplopen IN verband MET UW gebruik VAN radio online hören ndr 1 DE diensten.Vrijwaring EN schadeloosstelling door gebruik TE maken VAN DE diensten stemrmee IN DAT apple, haar bestuurders, functionarissen, dochterondernemingen, agenten, aannemers, opdrachtgevers OF licentiegevers TOT HET wettelijk maximaal toegestane gevrijwaard EN schadeloos gesteld worden EN blijven VAN elke claim DIE verband houdt MET UW schending VAN.Elke aan deze Standaard Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers onderworpen App wordt hierna een 'Gelicentieerde Applicatie' genoemd.Personen die in naam van een commerciële onderneming, een overheidsorganisatie of een onderwijsinstelling (een 'Onderneming handelen, mogen Apps downloaden en synchroniseren voor gebruik door ofwel (i) een enkele persoon op een of meer apparaten die eigendom zijn van of gebruikt worden door een Onderneming;.Alle Diensten: - U mag de Diensten en de Inhoud uitsluitend gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden (behalve zoals bepaald in de sectie Content van de App Store hierna).Content van Apple Books: - U mag Content zonder DRM gebruiken op elk compatibel apparaat dat uw eigendom is of dat u gebruikt.De Uitgever van de Content van Apple Booksis als enige verantwoordelijk voor de Content, voor alle garanties die niet worden afgewezen en voor alle vorderingen die u of een andere partij in verband met de Content zou kunnen hebben.De Leverancier van de Applicatie of Apple, zoals van toepassing, Licentiegever behoudt alle rechten in en op de Gelicentieerde Applicatie die deze Standaard Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers niet uitdrukkelijk aan u verleent.Elke App die u koopt of ontvangt wordt geregeld door de Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van de Gelicentieerde Applicatie Standaard Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers die hierna wordt uiteengezet, tenzij Apple of de Leverancier van de App een licentieovereenkomst levert Aangepaste Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers) die de Standaard Licentieovereenkomst.Het Gezinslid dat de Transactie uitvoert en de Organisator ontvangen voor elke Transactie een ontvangstbewijs of een factuur.
Apple ZAL zich alle redelijke inspanningen getroosten OM informatie DIN verband MET DE diensten verstrekt TE beschermen, maatemt ermee IN DAT UW levering VAN dergelijke informatie OP UW eigen risico gebeurt entslaat apple hierbij VAN elke aansprakelijkheid jegenoor ELK verlies OF elke vordering IN verband.
Dergelijke wijzigingen en aanvullende voorwaarden zullen onmiddellijk van kracht worden en in deze Overeenkomst worden opgenomen.
Kennisgevingen zullen onmiddellijk van kracht worden.Door u Content aan te bieden op Apple Books, treedt Apple op als agent van de Uitgever, waardoor Apple geen partij is in de Transactie tussen u en de Uitgever.De voorwaarden van deze Standaard Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers gelden voor alle inhoud, materialen of diensten die toegankelijk zijn via of worden aangekocht in de Gelicentieerde Applicatie, en voor de upgrades die de Licentiegever levert als vervanging van of aanvulling op de oorspronkelijke Gelicentieerde Applicatie, tenzij.U mag de Externe Diensten niet gebruiken op een manier die strijdig is met de voorwaarden van deze Standaard Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers of met de intellectuele eigendomsrechten van de Licentiegever of een derde.Apple verklaart niet EN garandeert niet DAT DE diensten geheel vrij zullen zijn VAN verlies VAN informatie, corruptie, aanvallen, virussen, inmenging, hacking OF andere inbreuken OP DE beveiliging, entslaat apple hierbij VAN elke aansprakelijkheid hiervoor.EEN schriftelijke OF mondelinge mededeling OF EEN advies VAN DE licentiegever OF zijn gemachtigde vertegenwoordiger ZAL nooit EEN garantie vormen.U bent verantwoordelijk voor HET maken VAN back-UPS VAN UW eigen systeem, MET inbegrip VAN alle content diia DE diensten hebt verworven OF gehuurd.Indien beschikbaar is het mogelijk dat uw mobiele provider u een lidmaatschap van Apple Music aanbiedt (een 'Providerlidmaatschap.Door een Gelicentieerde Applicatie of Externe Dienst weergegeven gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot financiële, medische en locatie-informatie, dienen louter ter informatie en worden niet gewaarborgd door de Licentiegever of zijn agenten.12.212 of.F.R.Als we via uw betaalmethode uw betaling om welke reden dan ook niet kunnen factureren (bijv.Privacy, uw gebruik van onze Diensten is onderworpen aan het Privacybeleid van Apple, dat beschikbaar is op m/legal/privacy/.De levering van Content door Apple geeft u geen promotionele gebruiksrechten en vormt geen toekenning of afstand van rechten van de eigenaren van het auteursrecht.
[L_RANDNUM-10-999]