Houders van bepaalde privé-rekeningen moeten wellicht hun rekening opwaarderen (wat kan betekenen dat ze aanvullende informatie aan PayPal moeten verstrekken) om alle huidige functionaliteit te kunnen gebruiken die in een privé-rekening beschikbaar.
11.9 Wat is 'Bewijs van levering'?
De valuta van de bankrekening of creditcard waarop u e-geld wilt laten bijschrijven moet overeenkomen met de oorspronkelijke openingsvaluta van uw rekening of een andere valuta die door PayPal wordt ondersteund voor het land waar u woont.Betaling met bankrekening betekent een betaling die volledig wordt verricht via uw bankrekening (indien van toepassing).Als u een saldo aanhoudt, ontvangt u geen rente of andere inkomsten op het saldo omdat de Europese wetgeving het betalen van rente op e-geld verbiedt, omdat het een kasequivalent is en geen storting.(Postbusadressen mogen voor bepaalde internationale locaties gebruikt worden, maar ook daarbij dient een geldig telefoon-, fax- of telexnummer op de (lucht)vrachtbrief te worden vermeld.We kunnen de identiteit van geen enkele gebruiker garanderen of verzekeren dat een verkoper of koper daadwerkelijk een transactie voltooit.13.7 Reikwijdte van de dekking Ontvangers van betalingen: als ontvanger oudere vrouwen voor sex van een betaling bent u ten opzichte van PayPal aansprakelijk als u een claim verliest van een koper met een PayPal-rekening die waar ook ter wereld is geregistreerd (ofwel volgens het in het land van.10.2 Acties door PayPal.U bent aansprakelijk voor eventuele telefoonkosten en kosten die door uw Internet Service Provider of een soortgelijke partij worden gemaakt of aanvullende kosten voor uw gebruik van de Services.Bovendien stemmen ze ermee in dat ze conform de voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst aansprakelijk zijn jegens PayPal voor elke terugbetaling van deze betaling.Raadpleeg ons Privacybeleid (ook bekend als onze Privacyverklaring) voor een beter begrip van onze inzet met betrekking tot het bewaken van uw privacy en over ons gebruik en de openbaarmaking van uw gegevens.
Tot die tijd wordt de bankbetaling in uw rekeninggegevens vermeld met de aanduiding 'Niet-verrekend'.
Als we een betaalbron beperken, waarschuwen we u als er sprake is van een verhoogd risico (bijvoorbeeld en niet beperkt tot, de kans dat de betaling als ongeautoriseerd wordt bestempeld).
Geschil betekent een geschil dat rechtstreeks bij PayPal wordt ingediend bij het Actiecentrum volgens sectie 13 van deze Overeenkomst.Uw inhoud: Als u ons via de services inhoud verstrekt of inhoud plaatst (in beide gevallen voor on- of offline publicatie verleent u de PayPal Group het niet-exclusieve, wereldwijde, permanente, onherroepbare, royalty-vrije, in sublicentie (op meerdere niveaus) verstrekbare recht om alle auteursrechten en rechten met.Bij het doorlopen van de Variabele stortingen-procedure moet u de bedragen van de stortingen op uw rekening invoeren."Vertraagde verwerking door webwinkel" betekent een vertraging tussen het moment waarop u een betaling autoriseert en het moment waarop de webwinkel uw betaling verwerkt.Niets in deze paragraaf 9 weerhoudt u ervan derden toe te staan namens u bepaalde stappen te ondernemen, zoals uiteengezet in paragraaf.9, in overeenstemming zoeken schoonmaakster wien met de voorwaarden van hun vergunning en het toepasselijk recht.Dit bedrag wordt dan mogelijk aan u getoond op de machtigingspagina voor de betaling.U bent verantwoordelijk om enige en alle wetten, regels en voorschriften in uw specifieke rechtsgebied te begrijpen en na te leven die voor u kunnen gelden in verband met uw gebruik van de Services, inclusief maar niet beperkt tot de wetten, regels en voorschriften.Als u niet voldoet aan de instructies en implementatie- en gebruiksvereisten van PayPal, bent u aansprakelijk voor alle resulterende schade die wordt geleden door uzelf, PayPal en derden.Mogelijk wordt uw aansprakelijkheid gedekt door de PayPal Verkopersbescherming, zie paragraaf 11 hierna.Verwerken (en de termen die hiervan zijn afgeleid) conform paragraaf.7, heeft dezelfde betekenis als in de Wetten inzake gegevensbescherming.U moet uw betaalmiddel of rekening niet (trachten te) gebruiken terwijl deze is opgeschort of opgeheven, tenzij u andere instructies van ons krijgt.4.7 Uitgestelde transactie webwinkel.U erkent dat alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de software van PayPal het eigendom zijn van PayPal en dat in die software geïntegreerde materialen van derde partijen het eigendom zijn van de externe serviceproviders van PayPal.U wordt op de hoogte gesteld van deze kosten als u zich voor de service aanmeldt.


[L_RANDNUM-10-999]