Naast de functie hema beschikt Excel schoonmaakster op zoek naar alzey nog over een groot aantal (circa 25!) functies die specifiek betrekking hebben op vastrentende waardepapieren zoals obligaties en schatkistpapier.
Dit argument geeft aan hoe Excel omgaat met de dag- en jaartelling.
Bij verschillende functies wordt gewerkt met de (datum)argumenten eerste_coupon, stortingsdatum, uitgifte en vervaldatum.
Bij rendementsberekeningen voor effecten kunnen we gebruikmaken van de functie.Ook behandelen we functies die (rekenkundig) samenhangen zoveel mogelijk in combinatie met elkaar.Bij het Europese systeem van dagtelling (4 worden de begin- en einddata die vallen op de 31e van de maand altijd gelijkgesteld aan de 30e van diezelfde maand.Hieronder bespreken we deze functies aan de hand van voorbeelden die voor een groot deel 'letterlijk' aansluiten op de rekenvoorbeelden uit de helpfunctie van Excel.Dit is de contante waarde van de tien betalingen van 100.Deze berekening berekent de begindatum of geslacht dader lijst tooele county einddatum na invoeren van een datum en een periode (in dagen, weken of maanden).
Dit is de huidige prijs.
Excel onderscheidt vijf combinaties voor het argument soort_jaar : Wordt niets of '0' ingevuld, dan is het Amerikaanse systeem van dagtelling van toepassing bij een kalenderjaar van 360 dagen.
De twee huidige waarden toevoegen.Later zullen we de factor korting gebruiken.Dit heet een korting-band.Als de einddag op de 31e van de maand valt en de begindag ligt voor de 30e van de maand, dan wordt de einddatum gelijkgesteld aan de 1e van de volgende maand.Korting van de toekomstige waarde terug naar de huidige waarde.Wanneer de verwachte rentabiliteit daalt, stijgt de bond's prijs te compenseren.Zo niet, dan wordt de einddatum van de maand weer gelijkgesteld aan de 30e van diezelfde maand.Wanneer de verwachte rentabiliteit stijgt, daalt de bond's prijs te compenseren.Bij de functies die het rendement of de prijsvorming van obligaties berekenen werkt Excel met het argument soort_jaar.


[L_RANDNUM-10-999]